zuixin公gao:

秦皇岛市xin世jiqi牌食品有限公司拥有“奥星”、“xin世jiqi牌”liang大品牌。“奥星”、“xin世jiqi牌”牌wei河北省著名商标;生产的嘉baoqi牌有245g到1250gge种瓶xing近百种水guo罐头。
服务热线:+86-0000-96877

di址:河北省秦皇岛蕏in厮鹺hen二fen村

手ji:18932569595

电话:0335-7042436

邮箱:aoxingfoods@126.com

更多>>
di址:河北省秦皇岛蕏in厮鹺hen二fen村手ji:18932569595电话:0335-7042436

版权所有:秦皇岛市xin世jiqi牌食品有限公司技术支持:盘古网络[盘古建zhan]ICP备案编号:jiICP备16023099号-1